Podpořte nás


Kurzy Manželské večery, Příprava na manželství a Výchova dětí jsou provozovány jako nezisková činnost pod záštitou Křesťanské misijní společnosti. Jejich pořádání by nebylo možné bez práce mnoha neplacených dobrovolníků. I přes omezený rozpočet se snažíme o spoustu aktivit:

  • vývoj a provoz webových stránek

  • překlad a úpravy materiálů

  • vytváření nových materiálů (pozvánky, dotazníky, ilustrace...)

  • pořádání seminářů pro vedoucí

  • propagace kurzů na konferencích a v jednotlivých církvích

  • propagace kurzů ve veřejných médiích a na internetu

  • cesty na setkání koordinátorů kurzů do zahraničí

Snažíme se dělat všechno pro to, aby bylo k dispozici pro vedoucí i hosty kurzů co nejvíce materiálů - kvalitních a bezplatných.


Praktická pomoc

Hledáme lidi s vizí pro rozvoj kurzů v ČR. Pokud vám Bůh pokládá tyto kurzy na srdce a rádi byste se jim dlouhodoběji věnovali, bylo by nám ctí s Vámi spolupracovat, ať už intenzivně nebo sporadicky. Hledáme především lidi, kteří by byli ochotní propagovat kurzy na různých akcích a konferencích, lidi s kontakty na média nebo známé osobnosti, lidi se znalostí vývoje nebo správy webu, překladatele z angličtiny a lidi s grafickým nadáním. Jestli jste to vy, ozvěte se :)


Finanční podpora

Pokud byste chtěli podpořit další zkvalitňování a šíření kurzů po České republice, přispějte prosím libovolnou částkou.

Můžete použít bankovní převod na účet č. 2500104331/2010 (FIO banka) s použitím variabilního symbolu 682780 (Rozvoj kurzů o vztazích). Bankovní účet patří Křesťanské misijní společnosti, která je neziskovou organizací a provoz rodinných kurzů právně a účetně zaštiťuje.

Dary jsou odečitatelné ze základu daně. Dárcům rádi zašleme potřebné potvrzení pro daňové přiznání. Každému, kdo během roku přispěje celkem částkou přesahující 500 Kč, zasíláme automaticky počátkem následujícího roku potvrzení o přijetí daru (máme-li na něj kontakt). Pokud Vám do konce února žádné potvrzení nepřišlo, prosím, kontaktujte kontaktujte účetní Křesťanské misijní společnosti.


Modlitební podpora

Věříme, že modlitba mění okolnosti, lidská srdce i nás samotné.
Bez Boží pomoci by naše nejlepší úsilí nefungovalo.
Můžete se modlit pravidelně nebo občas.

Pokud byste rádi občas dostali informace o aktuálních modlitebních tématech, napište nám. Moc děkujeme!