Martina a Lukáš

photo-1491582990992-68ec88e070a3.jpg

Martina a Lukáš jsou manželé čtrnáct let a mají dvě děti. Poznali se na studiích. Jako většina lidí, vzali se s tím, že chtějí své manželství žít dobře a v lásce, podpírat jeden druhého.

Přesto během let zažili ve svém vztahu dvě krize. Po dlouhá období spolu nekomunikovali, žili spíše vedle sebe než spolu, neměli na sebe čas. Sami o tom říkají:

„Byly to měsíce plné velkých hádek, usmiřování, snahy vyřešit si naše společné problémy - každý po svém a svým způsobem. Byly to měsíce, kdy jsme stáli proti sobě jako bojovníci, ne při sobě jako partneři.“ Když se z manželství vytratí vzájemná úcta a místo toho vládne napětí, strach a kritika, leckoho by napadlo, že rozvod je jediné dobré řešení. Martina s Lukášem to ale nechtěli tak snadno vzdát.

Když slavili desáté výročí svatby, vydali se spolu na výlet, během kterého se společně modlili za své manželství a děti. Byl to pro ně velmi silný moment. Díky dalším společným zážitkům znovu získávali sílu pro svůj vztah. Začali se společně smát a učit se nevěnovat všechnu pozornost dětem, ale také sobě navzájem. Důležitou složkou změny v jejich manželství bylo také rozhodnutí k vzájemnému odpuštění. „V průběhu času bylo potřeba si vyříkat hodně věcí, některé byly těžké a také velmi bolestné. Ale naučili jsme se odpouštět si navzájem i sami sobě. Rozhodli jsme se, že si nebudeme z minulosti nic předhazovat a připomínat si to. Udělali jsme zkrátka tlustou čáru.“

Součástí jejich rozhodnutí budovat svůj vztah na nových základech představovala i účast na kurzu Manželské večery. Uvědomili si díky němu, jak je pro ně důležité trávit spolu kvalitní čas. „Měli jsme možnost si v klidu a v romantické atmosféře říct spoustu hezkých vět o sobě navzájem, zavzpomínat si, společně se zasmát, vyjádřit některá přání, na která v běžném domácím provozu není prostor a čas, vysvětlit si některé situace, starosti či obavy.“

Líbil se jim úkol z Manželských večerů na téma „projevování uznání“, kdy si měli napsat, čeho si na sobě navzájem váží. Zaujala je také témata o dětství a původní rodině nebo o tom, jak rozpoznat, který jazyk lásky patří k jejich osobnosti.

Na konci kurzu se domluvili, že by chtěli pokračovat v času pro manželství a čerpat z některých impulzů z Manželských večerů. Mimo jiné se jim daří si každý týden rezervovat čas na společné rande.